Γιατί Εγώ?

Αυτό είναι ένα συχνό ερώτημα που ταλανίζει όσους δεν έχουν καμία πραγματική ιδέα ως προς τα οφέλη που μπορούν να αποκτηθούν από την εθελοντική δράση και προσφορά. Στη σύγχρονη κοινωνία, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να καταβάλλουν προσπάθεια και χρόνο μόνο σε ότι έχει οικονομικό όφελος. Ωστόσο, για όσους έχουν εργαστεί στο παρελθόν ως εθελοντές, η «ανταμοιβή» που προκύπτει από αυτή την εμπειρία, συχνά μπορεί να υπερβαίνει κατά πολύ οποιαδήποτε μορφή οικονομικής αποζημίωσης.

Με λίγα λόγια……


Ωφέλεια για το περιβάλλον, την ομάδα, το κοινωνικό σύνολο
-> κοινωνική αλληλεγγύη


Μη τυπική και άτυπη μάθηση: απόκτηση & εξάσκηση δεξιοτήτων


Εκπαίδευση εθελοντών
-> απόκτηση προσόντων


Εμπειρία και κατανόηση τομέα διαφορετικού από τον τομέα σπουδών ή επαγγελματικής κατεύθυνσης


Κοινωνικοποίηση και κοινωνική δικτύωση


Συμμετοχή στα κοινά, δυναμική ομάδας, ενεργός πολίτης, καλύτερη ποιότητα δημοκρατίας


Χαρά της προσπάθειας και του αποτελέσματος, η ωφέλεια επιστρέφει!

(πηγή: http://gd.uoi.gr/)

ADS