Η Διασωστική Ομάδα Πιερίας εκπαιδεύει … διεθνής…

Η Διασωστική Ομάδα Πιερίας εκπαιδεύει … διεθνής…

 

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των πολιτών στις Α Βοήθειες, η Διασωστική Ομάδα Πιερίας παρουσίασε το πρόγραμμα της Βασικής Υποστήριξης της ζωής, τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, την τεχνική Heimlich (πνιγμονή από ξένο σώμα) και την πλάγια θέση ασφαλείας σε ομάδα Γερμανών, που ζούνε στην Πιερία, και έδειξαν ενδιαφέρον στην εκμάθηση απλών τεχνικών που μπορούν να σώσουν ζωές. Η κίνηση αυτή είναι άλλη μια ένδειξη το πόσο σημαντικό είναι η ευαισθητοποίηση όλων των κατοίκων…. χωρίς σύνορα, εμπόδια και διακρίσεις.
Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα Γερμανών για την δωρεά υλικού που πρόσφεραν στην Διασωστική Ομάδα Πιερίας. Στον Εθελοντισμό η κάθε προσφορά είναι ευπρόσδεκτη και εκτιμάται ιδιαιτέρως!

 

Das Rettungsteam von Pieria trainiert … international …

 

Im Rahmen der Ausbildung n in Erste Hilfe Massnahmen, präsentierten Ausbilder des Rettungsteams von Pieria das Programm des Basic Life Supports, die Verwendung des automatischen externen Defibrillators, den Heimlich – Handgriff (bei Erstickungsgefahr) und die stabile Seitenlage einer Gruppe Deutscher die in Pieria wohnen, und Interesse zeigten am Erlernen einfacher Techniken, die Leben retten können. Dieser Schritt ist ein weiterer Schritt in der Sensibilisierung aller Bürger… ohne Grenzen, Barrieren und Diskriminierung.

Wir danken dem deutschen Team für die Spende des Materials, das sie dem Rettungsteam von Pieria angeboten haben. In der Freiwilligenarbeit ist jedes Angebot willkommen und sehr geschätzt!

(Wer von euch facebook hat, darf sich gerne taggen 🙂 !!)

 

Related Posts