Μάθημα:σχοινιά -κόμποι. Εκπαιδευτής:Τριαντάφυλλος Ασαρίδης

Μάθημα:σχοινιά -κόμποι. Εκπαιδευτής:Τριαντάφυλλος Ασαρίδης

 

Related Posts