Πολιτική προστασία – Εθελοντισμός Μέτρα αυτοπροστασίας από φυσικές καταστροφές

Πολιτική προστασία – Εθελοντισμός

Μέτρα αυτοπροστασίας από φυσικές καταστροφές

5 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Κατερίνης «ΕΚΑΒΗ»

ώρα έναρξης 17:30