Πτώση δέντρου επί της οδού Ειρήνης έναντι της Αστικής Σχολής Κατερίνης

Πτώση δέντρου επί της οδού Ειρήνης έναντι της Αστικής Σχολής Κατερίνης.
Άμεση ήταν η επέμβαση της ΔΙ.ΠΥ.Ν Κατερίνης και του Δήμου Κατερίνης.
Η κεντρική οδός της πόλης παραμένει ανοιχτεί χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα.