Το πανανθρώπινο εμβατήριο της Ελλάδας

Το πανανθρώπινο εμβατήριο της Ελλάδας

Ομπρός! Με ορθή, μεσούρανη

της λευτεριάς τη δάδα

ανοίγεις δρόμο, Ελλάδα,

στον Άνθρωπον…Ομπρός!

 

Ορμάνε πρώτοι οι Έλληνες·

κι όλοι οι λαοί σιμά Σου

-μεγάλο τ’ όνομά Σου-

βροντοφωνάν: «Ομπρός»,

 

ομπρός να γίνουμε ο τρανός

στρατός που θα νικήσει,

σ’ Ανατολή και Δύση,

το μαύρο φίδι· ομπρός,

 

ομπρός, κ’ η Ελλάδα σκώθηκε

και διασκορπάει τα σκότη…

Ανάστα, η Ανθρωπότη,

κι ακλούθα την…Ομπρός!

 

19.12.1940

(ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ)