Χρήση οξυγόνου (οξυγοθεραπεία), από τον Διασώστη του ΕΚΑΒ Γιώργο Θεοδωράκη

Χρήση οξυγόνου (οξυγοθεραπεία), από τον Διασώστη του ΕΚΑΒ Γιώργο Θεοδωράκη