ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το πανανθρώπινο εμβατήριο της Ελλάδας

Το πανανθρώπινο εμβατήριο της Ελλάδας Ομπρός! Με ορθή, μεσούρανη της λευτεριάς τη δάδα ανοίγεις δρόμο, Ελλάδα, στον Άνθρωπον…Ομπρός!   Ορμάνε πρώτοι οι Έλληνες· κι όλοι οι λαοί σιμά Σου -μεγάλο τ’ όνομά Σου- βροντοφωνάν: «Ομπρός», […]