• Αίθουσα Ν.1
  • Αίθουσα Ν.2
  • Αίθουσα Ν.3
  • Χολ
  • Κεντρικός Διάδρομος
  • Αποθήκες
  • Γραμματεία
  • WC
  • WIFI
  • Προβολικά Μέσα
  • A/C σε όλες τις αίθουσες εκπαιδεύσεως

ADS