Πιστοποίηση πάνω στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της Διασωστικής Ομάδας Πιερίας

Με τη γνώση των Α’ Βοηθειών αποκτάμε τις απαραίτητες γνώσεις και την αυτοπεποίθηση που απαιτείται, ώστε να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ακριβώς τα πλαίσια στα οποία μπορούμε να ενεργούμε, όταν δίνουμε Πρώτες Βοήθειες.

 Η γνώση αυτή συμβάλει στην προάσπιση της υγείας των αθλητών μας, των παιδιών, των νέων, της μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και  όλων εκείνων των προσώπων που αλληλεπιδρούν στους αγωνιστικούς χώρους.

Η παροχή Πρώτων Βοηθειών από τους ανθρώπους που κατέχουν θέσεις ευθύνης στην αγωνιστική προετοιμασία των αθλητών, αποτελεί θεμελιώδη αρχή, γιατί σε μία κρίσιμη κατάσταση ο άμεσα εμπλεκόμενος έχει να αντιμετωπίσει «τον χρόνο», καθώς λίγα δευτερόλεπτα ταχείας αντίδρασης ή καθυστέρησης, είναι εκείνα που μπορεί να κάνουν τη διαφορά.